Mensen &
Veiligheid

Veiligheid binnen de bedrijfscultuur

Bij PET Power is veiligheid prioriteit nummer één. Medewerkers, klanten en bezoekers houden wij continu scherp op de veiligheid binnen onze organisatie. Het veiligheidsbesef is terug te zien in de cultuur van PET Power en in onze kernwaarden:

  • open en transparante communicatie
  • integriteit
  • trots
  • verantwoordelijkheidsgevoel
  • klantgericht
  • oplossingsgerichtheid.

Veiligheid binnen de bedrijfsvoering

PET Power stelt gezondheid en veiligheid centraal in alle aspecten van de bedrijfsvoering. Wij voeren onze activiteiten uit met een minimaal praktisch risico voor onze gasten en medewerkers. Wij streven met z’n allen naar een honderd procent preventie van alle ongelukken en industriële ziekten.

Natuurlijk voldoet PET Power aan de minimum eisen van de nationale wetgeving. Maar dit onderwerp gaat ons zo aan het hart, dat we een stap verder willen gaan. Wij willen de beste zijn op het gebied van gezondheid en veiligheid. Aan de top blijven, kan alleen met continue procesanalyses en het verbeteren van risicovolle onderdelen in het productieproces.

Veiligheid: de mensen moeten het doen

Het management van PET Power stuurt en initieert proactief als het gaat om een veilige en gezonde werkomgeving. Daarnaast verwacht ons bedrijf dat medewerkers zich aan de regels houden en dat zij actief bijdragen en meedenken aan verbetering van een veilig werkklimaat. Om continue verbetering mogelijk te maken, formuleert het management van PET Power doelstellingen en doelen op basis van de beschikbare gegevens, onderzoeken en cijfers. De doelen beoordelen we elk jaar, we stellen ze bij en stellen nieuwe doelen vast.